Vraagprogramma 2020-2024

NBvV | vraagprogramma

vraagprogramma

Toelichting bij het vraagprogramma.
Inmiddels is het zover dat het nieuwe vraagprogramma klaar is. Een commissie heeft zich er meer dan een jaar over gebogen. Samen met de speciaal clubs en de keurmeestersverenigingen is het geheel tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw vraagprogramma voor de komende vijf keurseizoenen.

Vraagprogramma 2020-2024
Het verkorte vraagprogramma is opgenomen in het tentoonstellingskatern. Dit bevat ca 1100 vogelsoorten c.q. kleurslagen. Alle vogels die op de Bondsshow zijn ingezonden in 2009 en 2010 zijn in het verkorte vraagprogramma opgenomen. Daarnaast zijn op verzoek van de keurmeestersverenigingen nog een aantal extra soorten of kleurslagen opgenomen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat er nog een paar foutjes in zitten. Om die reden zal telkens getracht worden om de laatste versie op de website te hebben.
Daarnaast heeft het hoofdbestuur besloten om ook het uitgebreide vraagprogramma kosteloos digitaal beschikbaar te stellen middels de website.
Het uitgebreide vraagprogramma kunt u downloaden als Exel of als pdf bestand.
Bij onduidelijkheden kunt u dan zelf bladeren. Ook kunt u natuurlijk gebruik maken van de zoekmogelijkheid op deze site.
Houd er rekening mee, dat het uitgebreide programma een paar honderd pagina’s telt.
Het hoofdbestuur hoopt dat op deze manier het ongemak van een aantal fouten is verholpen en tegemoet wordt gekomen aan de wens van leden om kennis te kunnen nemen van het uitgebreide programma.

Vraagprogramma
U kunt hier het vraagprogramma bekijken en downloaden (PDF bestand). Het vraagprogramma is geldig voor de komende 5 jaar, dus 2020 t/m 2024.